Info voor bedrijven


Heeft u zich al is echt afgevraagd wat u verwacht van uw medewerkers? U heeft natuurlijk een functie omschrijving en een profielomschrijving. U weet precies wat het werk inhoud bij een functie en welke kwalificaties en competenties u zoekt in een medewerker voor deze functie.

Maar hoe dan ook mensen blijven mensen en er kan hun iets overkomen. Vaak ongewild maar het heeft wel impact. En daar heeft u last van. Minder productie, andere werknemers die het werk op moeten vangen, of een uitzendkracht, dubbele loonkosten. Kort om een zieke werknemer kost geld, veel geld. Wat zet u in om een werknemer weer inzetbaar te krijgen?

In de ene helft van ons leven offeren we ons leven op
om geld te verdienen,

in de andere offeren we geld om weer gezond te worden.
En al die tijd gaan gezondheid en leven er zachtjesaan van door.

(Voltaire, Frans schrijver en filosoof (ps. van François Marie Arouet) 1694-1778)

Veel psychisch gerelateerde problemen hebben met mindset en anders denken te maken. Weerbaarheid, kracht, energie, motivatie, emotie zijn een paar steekwoorden die ten grondslag liggen aan deze problemen. Het gevolg is burnout, somberheid, depressie. Containerbegrippen die waar meerdere issues aan ten grondslag liggen. Different Mind kan u hier bij helpen. Door training en/of coaching kunnen wij een bijdrage leveren voor herstel van uw medewerker. Wij doen dit met aandacht en compassie waarbij tools voor terugval altijd een onderdeel zijn van het herstel. Het al oude bekende motto “liever voorkomen dan genezen” is hier zeker van toepassing. Interesse om uw (extra) personeelskosten te verminderen? Neem dan nu contact met ons op.

Terug