Hoe werken wij


Different Mind geeft cursussen, trainingen en coacht mensen die buiten de samenleving staan of dreigen te vallen, om weer de regie over hun eigen leven te hernemen. Dat is de korte samenvatting van wat wij doen. We laten je inzien hoe je leven er nu uitziet en hoe je dat kan veranderen. Door je handvatten te geven, leer je je eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Dit gebeurt op een eclectische wijze. We maken gebruik van diverse doelgerichte en herstel ondersteunende methodieken, op een praktische, inzicht gevende en empowerende wijze. Met gelijkwaardigheid, respect en empathie, op een herstel ondersteunende en bevorderende manier, waarbij word ingezet op je eigen verantwoordelijkheid. Je leert op je eigen manier kwaliteit van leven te vergroten en hier controle over te houden met de tools die je leert te gebruiken en in kan zetten wanneer dat nodig is.

Geef me werk wat bij me past

en ik hoef nooit meer te werken.

(Confusius, Chinees filosoof 551 v.C. - 479 v.C.)

Bij coaching is er altijd een intake gesprek om te achterhalen wat precies de vraag is en wat de achterliggende gedachte is. Hiermee kunnen we bepalen of wij de geschikte coaches hebben en onze methodes ruimte bieden voor de gevraagde ontwikkeling. Daarna wordt er een contract afgesloten zodat doelstellingen duidelijk zijn voor alle partijen en de iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt en wat hem of haar te doen staat.

De meerdaagse trainingen worden door 2 trainers gegeven. Zo gaan de trainingen altijd door als er één van de trainers om wat voor reden dan ook uitvalt. Ook vullen ze elkaar aan met mooie verhalen uit de praktijk en het leven. Dit komt jouw inspiratie ten goede.