Het Ontstaan


Different Mind is voort gekomen door de krachten te bundelen van mensen die een ruime ervaring hebben in de sociale psychiatrie en vinden dat het anders kan en moet. Iedereen, maar dan ook iedereen van rijk tot arm, hoog opgeleid tot weinig opleiding maakt dingen in mee die het leven kunnen ontwrichten. Het overlijden van een dierbare, een ongeluk, verlies van werk, te veel werk. Ik kan zo nog wel even doorgaan.

Het zijn allemaal gebeurtenissen die op zich zelf staan en bij het leven horen. Soms is het de bekende druppel die je in onbalans brengt. Gevolgen als stemmingsproblemen, overzie je vaak zelf niet maar worden herkent door je omgeving. Je werk krijg je maar moeilijk gedaan. je slaapt slechter, je piekert, je gevoelens veranderen, kortom je veranderd. Dit kan een eigen leven gaan leiden met als gevolg: stress, burnout, uitputting, somberheid, depressie, angst, middelengebruik, suïcide gedachten, trauma, enz.

Kracht komt niet voort uit een lichamelijk vermogen.

Het komt voort uit een ontembare wil.

Mahatma Gandhi, (Indiaas politicus 1869-1948)

Geloof me, hier wil je niet zijn. Dit wil niet zeggen dat je gelijk psychiatrisch patiënt bent, je hebt het gewoon even lastig in deze situatie. Ook ik ben niet zonder kleerscheuren hierdoor wijs geworden. Door mijn leven te veranderen en mijzelf veerkrachtiger te maken ben ik er weer bovenop gekomen. Van de methodes die ik op mijzelf heb toegepast en die succesvol waren heb ik de belangrijkste onderdelen toegepast toen ik herstelcoach was in de sociale psychiatrie om mensen kwaliteit van leven te laten ontdekken. Denken in mogelijkheden, kwaliteiten, kansen, boven jezelf uitstijgen met respect en gelijkwaardigheid is altijd het uitgangspunt geweest.

Met al deze tools heb ik een training ontwikkeld die op veel gebieden toepasbaar zijn om weerbaarheid en veerkracht te ontwikkelen voor een energieker, blijer en zinvol leven met minder stress. Met deze methodes heb ik een leven ontwikkeld waarin ik meer zinvol werk verzet en genoeg tijd en energie overhoud om de leuke dingen van het leven te kunnen doen. Nu jij nog!