De voordelen van Different Mind


84% van de deelnemers krijgt daadwerkelijk inzicht over zijn situatie en in zichzelf. Ze weten waarin en hoe hij zich wil ontwikkelen en grip krijgt op zijn of haar leven.

De cursussen en trainingen worden in een ontwapenende setting op basis van gelijkwaardigheid en respect gegeven door deskundigen trainers en coaches.

Wij werken op een laagdrempelige wijze die aansluit bij de deelnemers met begrijpelijk taalgebruik en met methodes die makkelijk in het dagelijks leven kunnen toepassen om controle te houden over het leven.

Onze cursussen en trainingen zijn engagerend van opzet.

Kostbaar is de wijsheid

die door ervaring wordt verkregen.

(Robert Ascham, Engels geleerde en schrijver 1515-1568)


De behoeftes

Onze deelnemers ervaren vaak blokkades en drempels op één of diverse leefgebieden die ze niet weten te overwinnen. Dit beïnvloedt hun dagelijks leven op een negatieve manier. De mogelijkheid bestaat dat deze problemen onderhuids kruipen en dat je er werkelijk ziek van wordt. Onze ervaring leert dat je niet weet of nooit geleerd hebben een manier te vinden om een probleem aan te pakken en te overwinnen.  Onze deelnemers willen graag los komen van dagelijkse drempels die ze niet kunnen overzien, valkuilen waar regelmatig in getrapt wordt, of “allergische” reacties vertonen die de omgang met het dagelijks leven en de maatschappij ontwrichten. Zien, voelen, ervaren, proeven, hoe methodes werken en hier handvatten voor krijgen om dit toe te passen in je eigen leven waar door je controle ervaart over je eigen leven en drempels. Hierdoor zijn je valkuilen niet meer zo groot en de hobbels van het leven makkelijk te overwinnen zijn.


De resultaten

De pieken en dalen van het leven worden vlakker. Het leven wordt stabieler. Je wordt evenwichtiger, krijgt meer zelfvertrouwen, een groter sociaal netwerk, je kent de methodes en toepassingen om problemen het hoofd te bieden. Je wordt vrolijker, je krijgt een positieve instelling en krijgt de regie over eigen leven. Je kan weer initiatief nemen en word toegankelijker voor de samenleving. Ook krijg je meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Je krijgt inzicht in je eigen verleden, je eigen leven en je eigen handelen. Een toename van eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en kunnen relativeren.


De bonus

is een significant korter ziekte verzuim, een plan voor een wel overwogen re-integratie en veel minder kans op terugval. Je communiceert beter, bent evenwichtiger en met meer energie.