Waarom kiezen voor Different Mind?


Uit eigen ervaring om in zak en as te zitten waarin er weinig uitzicht is op hoop, geen acceptatie is door de maatschappij heb je het gevoel in een negatieve spiraal te zitten. Het vertrouwen in de mens en hulpmiddelen zoals medicatie is gedaald tot onder het vriespunt. Door eigen verantwoording te nemen en mijn leven anders in te richten, nieuwe kwaliteiten ontdekken en andere en/of aangepaste doelen te stellen en hier op te focussen is het mij gelukt om een 2e leven op te bouwen die kwaliteit, uitdaging, zelfrespect en dus kwaliteit van leven geeft.

Door te accepteren wat er is en hier coping strategieën op te ontwikkelen kan ik mijn problemen een plaats geven, weet ik ze te beheersen en kan ik de gevolgen hiervan elimineren. Met de omgang van mijn problemen en de wijze van benadering heb ik een hernieuwde acceptatie gewonnen in de samenleving.

De angst en schaamte om hier over te praten was de belemmering die ik mijzelf oplegde om te ontdekken dat het beeld wat ik had over mijn persoonlijke belemmeringen, handicaps en ziektes iets genuanceerder lag dan dat ik persoonlijk ervoer. Na de overwinning op mijn angst om iets van mijzelf te laten zien aan mensen in het zelfde schuitje, kreeg ik het inzicht dat we wat voor elkaar kunnen betekenen. De verhalen van andere inspireerde mij om de zoektocht in te zetten naar wat mij zou helpen. Dit gaf inzicht in de “gewoonheid” van de problemen die ik mee maakten en dat dit eigenlijk geldt voor iedereen.

Geïnspireerd door mijn persoonlijke ontdekkingen en de kennis die ik had te combineren om mijn eigen weg te vinden om te leren omgaan met mijn problemen en levensvragen en hierin persoonlijke en bij mij passende oplossingen te vinden, kwam ik na veel praten met mensen die belangrijk voor mij zijn tot het inzicht dat ik verborgen kwaliteiten bezit om mensen te coachen/faciliteren naar eigen inzicht en de weg naar kwaliteit van leven.

Hij die veel over anderen weet kan geleerd zijn,
maar hij die zichzelf begrijpt is intelligenter.

Hij die meester is over anderen kan machtig zijn,
maar hij die zichzelf meester is, is nog machtiger.

(Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600 v.C.)

Door studie te doen naar en veel met andere in contact te komen over het fenomeen herstellen van burnout, life events, vast lopen in het leven, mentale problemen en andere levens obstakels. Door diverse methodes toe te passen, kon ik het mij eigen maken om controle te nemen over mijn leven en dit niet van andere mensen of situaties en gebeurtenissen af te laten hangen. Het gebeurd nog steeds dat situaties mij willen beïnvloeden. Sommige dingen gebeuren nu eenmaal in het leven waar door je in een bepaalde ongewenste situatie beland. Door intensief aan de gang te gaan en mijn kwaliteiten en dit voor mijzelf in te zetten leerde ik competenties aan die een positieve invloed hebben op mijn leven. Zo heb ik mijn leven weer eigen gemaakt waarbij ik de enige ben die de touwtjes in handen heeft.

Na enkele jaren in de sociale psychiatrie te hebben gewerkt als trainer, coach en docent is het tijd om de volgende stap te nemen. Mijn ervaringen en kennis die ik intussen heb opgebouwd mag niet langer exclusief blijven. Het is tijd om dit breder in te zetten.